Telefoon 0535724836

CraftEmotions UV Resin hard 20 ml

0 Reviews
CraftEmotions UV Resin hard 20 ml
12,25
Price per stuk
stock:2

Product description

Hard uithardende UV-hars. Hard uithardende transparante hars met behulp van een UV-licht. Perfect voor het maken van sieraden, ornamenten, 3D-vormen. Kan worden gekleurd. Lees insctructies goed voor gebruik.
Kan een allergishche huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventilleerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Close
View full description

Reviews

Add review

Leave a review

What do you think of the article?
CraftEmotions UV Resin hard 20 ml
Leave a review
Send
This website uses cookies to measure the number of visitors. We do not store any personal information.
Accept selected cookies